INFO-SESSION

28

2019

TH.10

Information Session tỉnh bang New Brunswick sẽ được diễn ra vào ngày 28 / 10 tại Manila.

ĐĂNG KÝ NGAY

Hotline : 0286 286 3010

* Đăng ký hôm nay để được ưu tiên tính điểm cho những khách hàng đã tham dự buổi "Entrepreneurial information session" do Maple Leaf Vietnam liên kết tổ chức.

CƠ HỘI ĐƯỢC MIỄN CHUYẾN KHẢO SÁT 5️⃣ ngày TẠI TỈNH BANG.

Maple Leaf Vietnam hân hạnh liên kết tổ chức buổi

"Entrepreneurial information session"

Maple Leaf Vietnam tự hào là đơn vị đã có hơn 70 khách hàng nhận được ITAES và Nominees từ tỉnh bang New Brunswick trong năm 2018 &2019. Maple Leaf Vietnam hiện vẫn đang tiếp nhận quota các hồ sơ vào năm 2019.

Điều kiện tham dự chương trình như sau:
▶️ Chứng minh tài sản: Trên $600,000 CAD, trong đó $300,000 CAD là tài sản lưu động
▶️ Ngoại ngữ: Tối thiểu IELTS general 5.0
▶️ Độ tuổi: 22-55
▶️ Ký quỹ: $100,000 CAD
▶️ Đầu tư mở doanh nghiệp: Tối thiểu $250,000 CAD
▶️ Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm quản lý, hoặc 3 năm chủ doanh nghiệp
▶️ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng

ĐĂNG KÝ NGAY